Vlkolínec – Ružomberok

33 km - www.vlkolinec.sk

Rezervácia ľudovej architektúry, zapísaná do svetového Kultúrneho dedičstva UNESCO. Vlkolínec trvalo obývaná obec, v súčasnosti s 35 obyvateľmi v 18 domoch z celkového počtu 55 domov má rozlohu 797 ha, zastavaná časť s drevenou architektúrou horského a podhorského typu severného stredného Slovenska, podstatnú časť chránených objektov tvoria drevenice respektíve hospodárske dvory (usadlosti) Zoznam pamiatkového fondu – zapísaných 73 objektov.

Múzeum Liptovskej dediny – Pribylina

80 km - www.liptovskemuzeum.sk

Skanzen ľudovej architektúry Liptova, v ktorom sa nachádza ranogotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary a goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec, jeden z najstarších na Slovensku. Múzeum liptovskej dediny v Pribyline je vysunutou expozíciou Liptovského múzea v Ružomberku. V roku 1991 bola verejnosti sprístupnená jeho prvá časť. Ide o stavby zo zátopovej oblasti vodného diela Liptovská Mara a niektorých obcí horného a dolného Liptova. Zaujímavý je objekt školy z Valaskej Dubovej.

Havránok

10 km - www.liptovskemuzeum.sk

Stála expozícia rekonštruovaných objektov keltskej kultúry a stredoveku.

Rituálny areál obydlia, rituálny areál obetiska, stredoveký hrádok.

Otvorené: 1.5. - 30.9. - denne od 9.00-18.00

Vstupné: dospelí 40,-Sk deti 20,- Sk

Drevený kostol vo Sv. Kríži

30 km

Evanjelický drevený artikulárny kostol sa nachádza v obci Svätý Kríž Pôvodne bol postavený v obci Paludza. V súvislosti s výstavbou vodného diela bol rozobratý a zreštaurovaný a v pôvodnej podobe znovu postavený v katastri obce Svätý Kríž. Kostol pochádza z roku 1729 a je to jedna z najväčších drevených stavieb na Slovensku, ale aj v rámci Strednej Európy. Budova má krížový pôdorys s dvojposchodovými emporami, dosadajúcimi na silné drevené stĺpy. Na strope a chóre sú rastlinné a figurálne maľby, na ktorých vidno odev ľudu, mešťanov a šľachticov zo 17. a 18. storočia. Kostol slúžil obyvateľstvu troch obcí. Artikulárne kostoly nemohli mať vežu so zvonom, pri ich výstavbe sa nemohlo použiť železo ani kameň a stavať sa mohli len mimo hraníc obcí. Drevená zvonica bola pristavaná ku kostolu až po vydaní tolerančného patentu Jozefa I. v roku 1781.

Prehliadka kostola: október-máj - denne 9.00 - 15.00, každú nedeľu služby božie od 9.00 - 10.00, jún – september - denne 9.00 - 17.00, každú nedeľu služby božie od 9.00 - 10.00

Hrad Likava - www.liptovskemuzeum.sk

25 km

Hrad stojí na strmom vápencovom brale Malého Choča neďaleko Ružomberku. Je jedným z najmladších liptovských hradov a postavili ho až niekedy v polovici 14. storočia, aby ním doplnili tamojší obranný hradný systém. Spočiatku bol kráľovským majetkom, ale už roku 1406 ho dal kráľ Žigmund do zálohu Mikulášovi Garovi, uhorskému palatínovi a liptovském županovi. Veľké stavebné úpravy sa uskutočnili v priebehu niekoľkých etáp v 17. storočí, keď boli pánmi Likavy Illésházyovci a Thökölyovci. Pri likvidácii Wesselényiho sprisahania roku 1670 dobylo hrad cisárske vojsko a značne ho poškodilo. V hrade vtedy našli zamurované poklady a cennosti posledného majiteľa Štefana Thökölyho (1651 - 1670). Po núdzovej oprave slúžil už potom len na ubytovanie vojska a ako župná väznica. Roku 1707 Rákócziho povstalci hrad rozbúrali a od tej doby leží v rozvalinách.

Otvorené: 15.6. – 30.9. – denne 9.00-17.00

Vstupné: doeplí 20,-Sk deti 10,-Sk

Liptovský hrad

7 km

Zrúcaniny najvyššie položeného hradu (1001 m. n. m.) na Slovensku postaveného v 13.storočí na mieste slovanského hradiska a zničeného v 15.storočí. Hrad stál na bralách Sestrčského vrchu v katastri obce Liptovská Sielnica a dnes po ňom už takmer niet stopy. Postavili ho na mieste niekdajšieho opevneného hradiska v polovici 13. storočia a ako dokončený sa prvý raz spomína v roku 1262. Bol dôležitým pohraničným hradom pri diaľkovej ceste, vedúcej priesmykom medzi Liptovom a Oravou do Poľska a zároveň aj strediskom liptovského hradného špánstva, neskôr i samostatnej Liptovskej župy. Dostať sa naň dá z Kalamien alebo Bukoviny.

Demänovské jaskyne

56 km

Demänovský jaskynný systém, vytvorený riečkou Demänovkou na pravej strane Demänovskej doliny v Nízkych Tatrách, je v súčasnosti najdlhšou speleologicky prepojenou krasovou sústavou na Slovensku. Dĺžka doposiaľ zameraných častí presiahla vyše 35 km. Pozostáva zo systému desiatich speleologicky prepojených jaskýň. Verejnosti sú sprístupnené: Demänovská jaskyňa slobody (8336 m) a Demänovská ľadová jaskyňa (2445 m), ktoré sú sprístupnené verejnosti.

 

(c) 2007-2014 malatina.eu
malatina@malatina.eu